Stripping van spataders

stripping van spataders

Vroeger was stripping de gouden standaard voor spataderbehandeling.

Op de plaats waar de spatader onstaat (lies, knieplooi), werd een insnede van vier à vijf centimeter gemaakt, de oppervlakkige ader losgemaakt van de hoofdader, en na het inbrengen van een stevige nylonkabel in het bloedvat werd de zieke ader er tot beneden op het lidmaat uitgetrokken of gestript. Deze behandeling kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, doch is invasief en geeft veel meer pijnklachten en een langere herstelperiode na de ingreep dan de minimaal invasieve behandelingen met laser of radiofrequentie.

Deze techniek is verlaten wegens zijn invasief karakter, of wordt alleen nog uitgevoerd wanneer er een strikt medische contra-indicatie is voor endolaserbehandeling of radiofrequentiebehandeling.