SLAGADER­AANDOENINGEN

en behandelingen

Etalage-benen

Door vernauwingen op de bloedstoevoer naar de onderste ledematen kan u al naargelang de plaats waar het bloedvat vernauwd is, stramheid tot pijnklachten krijgen in onderbenen, bovenbenen, bilspieren. Deze klachten treden elke keer op na een bepaalde wandelafstand, of worden erger bij trappen doen of bergop wandelen. Ze zijn het gevolg van zuurstoftekort in de spieren van het aangedane lidmaat door de slagadervernauwing of -verstopping, waardoor de patiënt door de pijn dient te stoppen om de pijn te laten wegtrekken. Na enkele minuten wachten, kan er verder gewandeld worden.

De medische term voor etalage-benen is “claudicatio intermittens”. Men spreekt in de volksmond van etalage-benen omdat mensen die hieraan lijden typisch voor een winkeletalage halt houden en zo hun spieren de tijd geven tot ze terug voldoende zuurstof hebben.

  Diagnose

De diagnose wordt gesteld met duplexechografisch onderzoek en bevestigd met een MRI-onderzoek van de slagaders. Dit onderzoek geeft ons tevens een belangrijke aanwijzing over de mogelijkheden waarop wij uw aandoening kunnen verhelpen.

  Behandeling

Bijna alle slagaderaandoeningen worden de dag van vandaag in daghospitalisatie behandeld onder plaatselijke verdoving, met balloncatheters en meestal plaatsen van een stent.

Zuurstoftekort hersenen

Onze hersenen krijgen hun bloed in hoofdzaak via de grotere halsslagaders die rechts en links in de hals verticaal van achter het sleutelbeen naar de schedelbasis lopen. De medische term voor deze bloedvaten is arteria carotis. Halfweg tussen sleutelbeen en schedelbasis splitst dit bloedvat in een tak naar het aangezicht en een tak die naar de hersenen doorloopt. Deze splitsing is een voorkeursplaats voor slagaderverkalking welke tot slagadervernauwingen kan leiden.

Zuurstoftekort in de hersenen door vernauwing op de halsslagaders kan een mogelijke oorzaak zijn van een TIA (transient ischemic attack) of een CVA (cerebrovasculair accident). Patiënten hebben dikwijls voorheen “verwittigingen” die aan mogeljke problemen met de aanvoer van bloed naar de hersenen moeten doen denken. Voorbeelden hiervan zijn tijdelijke gezichtsstoornissen, spraakstoornissen, woordvindingsstoornissen, krachtsverlies in een arm of in een been, scheefstand van een mondhoek, gevoelsstoornissen in een deel van arm of hand, been of voet.

  Diagnose

Diagnose wordt gesteld aan de hand van een duplexechografisch onderzoek. Om de therapeutische mogelijkheden te evalueren wordt meestal een MRI-onderzoek van de halsvaten uitgevoerd.

  Behandeling

Bijna alle vernauwingen op de halsslagader worden de dag van vandaag behandeld onder lokale verdoving, in daghospitalisatie, met een ballondilatatie en plaatsen van een stent, terwijl dit vroeger uitsluiten operatie via een insnede in de hals kon worden verholpen.

Aneurysma

Door een verzwakking in de wand van de slagader kan hierdoor een blaasvormige verwijding of “aneurysma” van de slagader ontstaan. De meest voorkomende plaats waarop dergelijk aneurysma voorkomt, is de buikslagader of aorta. Naarmate de diameter van de slagader toeneemt, wordt de wand hiervan dunner en de kans op “slagaderbreuk” groter. Voor de buikslagader wordt de limiet van de diameter voor behandeling van het aneurysma bij een vrouw op 5 centimeter, bij een man op 5,5 cm gehouden.

Theoretisch kan men op elke slagader een aneurysma ontwikkelen, maar de buikslagader of aorta, en de slagader in de knieplooi, zijn het frequentst getroffen.

  Diagnose

Diagnose wordt gesteld met duplexechografisch onderzoek, bevestigd met MRI-of CT-scan. Aan de hand van deze resultaten zien we of het zieke bloedvat kan worden behandeld met een stent (endoprothese) of klassiek moet geopereerd worden.

  Behandeling

In de meeste gevallen wordt een behandeling met endoprothese uitgevoerd, wat minimaal invasief is, via de liezen gebeurd en een tweetal dagen hospitalisatie vergt.

Nierfunctiestoornissen en therapieresistente hypertensie

Vernauwingen op de slagaders naar de nieren kunnen als gevolg hebben dat de nierfunctie vermindert, of dat de aanwezigheid van hoge bloeddruk moeilijk onder controle geraakt met medicatie. De nier speelt namelijk een belangrijke rol in de regeling van onze bloeddruk.

  Diagnose

Diagnose wordt gesteld met duplexechografisch onderzoek. Therapeutische mogelijkheden worden geëvalueerd met MRI-onderzoek.

  Behandeling

Bijna al deze vernauwingen kunnen worden behandeld met ballondilatatie en plaatsen van een stent vanuit lies-, pols- of elleboogslagader.

Bloedingen van slagaders

Voorbeelden hiervan zijn bloedingen in het bekken na een bevalling, bloeding bij bekkenbreuk na een trauma, bloedingen van het maagdarmkanaal.

  Behandeling

Er is een belangrijke plaats weggelegd voor cathetertechnieken in de behandeling van bloedingen uit een slagader. Terwijl deze problemen vroeger een zware operatieve behandeling vergden om het leven van de patiënt te kunnen redden, worden deze nu minimaal invasief met catheters onder lokale verdoving gestelpt (embolisatietechniek) vanuit de lies- of armslagader.

Arterioveneuze malformaties

Vooraleer het bloed vanuit de slagader terug terechtkomt in de aders die het bloed naar het hart terugvoeren, wordt een hele weg doorheen de weefsels afgelegd. Door aangeboren aandoeningen of als gevolg van kwetsuren van de weefsels kunnen in het traject van het bloed doorheen de weefsels afwijkingen ontstaan. Men spreekt dan van arterioveneuze afwijkingen of malformaties. Deze afwijkingen hebben als symptoom het waarnemen van een typische “souffle” of geruis of trilling op de plaats van de afwijking.

  Behandeling

Zeer veel van deze afwijkingen worden de dag van vandaag met cathetertechnieken behandeld, onder lokale verdoving en in daghospitalisatie.