Endoveneuze laserbehandeling (EVLT)

(Endovenous Laser Treatment)
endoveneuze laserbehandeling

Met de laserfiber wordt de wand van de zieke ader opgewarmd waardoor deze verschrompelt en uitgeschakeld wordt.

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Onder controle van echografie wordt de zieke ader op het been aangeprikt met een infuusnaaldje (zoals bij een infuus in de arm wanneer men in het ziekenhuis ligt). Hierdoor wordt na het plaatsen van een geleidingsdraad opnieuw onder geleide van echografie een laserfiber opgevoerd tot op de plaats waar de spatader zijn oorsprong vindt (lies of knieplooi). Met de laserfiber wordt de wand van de zieke ader opgewarmd waardoor deze verschrompelt en uitgeschakeld wordt. Hierdoor is de slechte terugstroming in het lidmaat hersteld. Aanvullend worden waar nodig nog miniflebectomies verricht.

De grootste littekentjes die u heeft van deze ingreep zijn maximaal twee millimeter.

De verdoving die wordt gegeven is plaatselijk waardoor U onmiddellijk na de behandeling reeds huiswaarts kan. Nabehandeling is het dragen van een steunkous. Uw herstel zal des te vlotter zijn indien u bijkomend vanaf de dag na uw behandeling lymphamat digital gradiënt intermittente compressietherapie volgt (geen manuele drainage!). U krijgt hiervoor een kinesitherapievoorschrift mee bij uw behandeling. Informeer u op voorhand dat uw kinesist het juiste toestel beschikbaar heeft. Deze behandeling wordt best vanaf de eerste werkdag na de behandeling gestart.